Çerez Politikası

İnternet sitemizde size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak adına Lika Travel Turizm Servisleri ORG. TİC. LTS. ŞTİ. ("Lika BÇ Travel") olarak veri sorumlusu sıfatı ile, web sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden ("Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Çerez Türleri, Kullanım Amaçları ve Hukuki Sebebi:
İnternet sitemiz üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir. Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

a) Zorunlu çerezler, site görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun'un 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartına dayanmaktayız.

b) Performans Çerezleri, web sitemizin performansını ölçebilmek ve iyileştirebilmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamıza izin verir. Ziyaretçilerin web sitedeki hareketlerini detaylandırmamıza, en çok ve en az trafik alan sayfaları belirlememize yardımcı olur. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun'un  5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (f) bendi uyarınca "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayanmaktayız.

c) Hedefleme Çerezleri, sitemiz aracılığıyla reklam ortaklarımız tarafından yerleştirilebilir. İlgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilirler. Doğrudan kişisel bilgileri depolamazlar, ancak tarayıcınızı ve internet cihazınızı tanımlamaya dayanırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz, daha az hedeflenen reklamla karşılaşırsınız. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun'un  5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (f) bendi uyarınca "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayanmaktayız.

d) İşlevsellik Çerezleri, web sitesinin gelişmiş işlevsellik ve kişiselleştirme sağlamasına olanak tanır. Tercihleriniz doğrultusunda deneyiminizi kişiselleştirmenize yardımcı olur. Bu tanımlama bilgilerine izin vermediğiniz durumda, hizmetleriniz düzgün çalışmayabilir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun'un  5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (f) bendi uyarınca "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” şartına dayanmaktayız.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda detaylandırılan amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik ortamda Çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması:
Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, mevzuatla yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlara aktarabiliriz.

Kanun'un "ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre, Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Sitesi B Blok K.14 D.138 Maltepe İstanbul adresinden, veya likatravel@hs01.kep.tr üzerinden yazılı olarak veya 0216 784 51 20 numaralı telefondan Lika BÇ Travel'a iletebilirsiniz.
 WhatsApp Destek Hattı
Dikkat! İnternet bağlantınız yok