KVKK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Lika Travel Turizm Servisleri ORG. TİC. LTD. ŞTİ., ("Lika BÇ Travel”) tarafından, www.likatravel.com adresimizden yapacağınız internet sitesi işlemlerinizde geçerli olmak üzere hazırlanmıştır. Kişisel verilerin gizliliğinin korunması Lika BÇ Travel'ın önde gelen ilkelerinden olup, kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak aşağıda açıklanan çerçevede işlenecektir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi:
Kişisel Verileriniz (kimlik, iletişim, lokasyon, müşteri işlem ve davranış bilgileri, referans, üyelik ve kullanıcı bilgileri, işlem güvenliği, çerez bilgileri) www.likatravel.com adresimizden yapacağınız internet sitesi işlemlerinizde aşağıdaki amaç ve şartlar doğrultusunda işlenebilecektir.

a) Paket Tur Şatış sözleşmesi tanzim etmek üzere oluşturulması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun'un 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca satış sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması şartına dayalı olarak;  

b)  Kanunlar ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerin ifası amacıyla yetkili kuruluşlara raporlama yapılması, bilgi/belge saklama yükümlülüklerinin ifası, kullanıcıların doğru yönlendirilebilmesi, iletişimin kayıt altına alınması amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun'un 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması şartına dayalı olarak;

c) Hizmet ve faaliyetlerimizle ilgili soru, öneri, şikâyet ve taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi, ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, müşteri ile acente etkileşimlerinin sağlanabilmesi, internet sitemiz vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilebilmesi, ilgilendiğiniz sekmeler doğrultusunda sizlere en uygun hizmetin sağlanabilmesi, alınan hizmet ve ürünlere ilişkin süreçlerin değerlendirilmesi amacıyla anket yönlendirilmesi yapılması, denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, veri analizi çalışmaları amacıyla işlenen kişisel veriler, Kanun'un 5'inci maddesinin 2'nci fıkrasının (f) bendi uyarınca; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartına dayalı olarak; işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi :
Yukarıda açıklanan doğrultuda kişisel verileriniz; internet sitesinin kullanımı sırasında gerçekleştirdiğiniz işlemlerden, ürün/teklif işlemleri, online işlemler, bize ulaşın alanlarında ilettiğiniz bilgiler vasıtasıyla elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla temin edilerek, işlenmekte ve güncellenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması :
Kişisel verileriniz; raporlama ve inceleme talepleri çerçevesinde denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşlarına, adli makamlara, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişilere, alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine, yetkili vekillere, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, teklif ve gezi talebinizin olması halinde işlemlerin takibi amacıyla yetkili acentelere, sunulan hizmetin kalitesini arttırmak ve hizmet bütünlüğünü sağlamak amacıyla grup şirketlere ve destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ve gerektiği ölçü ve koşullarda aktarılabilecektir.

Kanun'un "ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e göre, Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Sitesi B Blok K.14 D.138 Maltepe İstanbul adresinden, veya kvkk@li .com ile likatravel@hs01.kep.tr üzerinden yazılı olarak veya 0216 784 51 20 numaralı telefondan Lika BÇ Travel'a iletebilirsiniz.
 WhatsApp Destek Hattı
Dikkat! İnternet bağlantınız yok