CİBALİ - FENER - BALAT

250,00

DURUM

Satışta


ÜLKE / ŞEHİR

Türkiye


TARİH

15 Ekim 2022


NOTLAR

  • İstanbul Yürüyüş Turu
  • Cibali - Fener - Balat
  • Günübirlik

Kadir Has Üniversitesi bahçesinde saat 10.00 ‘da buluşma ile gezimiz başlayacaktır.

Gül Camisi, Orhan Kemal Evi, Cibali Kapısı, Çibali Karakolu, Haliç Surları, Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Ayakapı, Sirkeci Tekkesi, Fener sokakları, Dimitri Kantemir Konağı, Yoakimion Kız Lisesi, Moğolların Meryemi Kilisesi, Fener Rum Erkek Lisesi’ni ziyaretlerinin ardından öğle yemeği için serbest zaman veriyoruz.

Öğle yemeğinin ardından göreceğimiz yerler; Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Panayia Muhliotissa Kilisesi, Bulgar Kilisesi, Tur-u Sina Manastırına bağlı olan Vaftizci Yahya Kilisesi, Balat Sokakları, Çana Sinagogu, Yanbol Sinagogu, Balat Çarşısı, Ahrida Sinagogu, Balat Hamamı, Ferruh Kethüda Camisi, Balat Surp Hreşdagabet Ermeni Kilisesi.

Programdaki bazı yapılar dışardan görülecektir.TUR PROGRAMI

  Tur programını indirmek için tıklayınız  

DAHİL OLANLAR

Deniz Yalav rehberlik hizmeti ve söyleşiler

Programda belirtilmiş olan tüm girişler
 
Kişiye özel kulaklık hizmeti
 
Kişiye özel hijyen kiti


HARİÇ OLANLAR

Öğle yemeği
 
Kişisel harcamalar
 
Gezi harici ulaşımlar


ZİYARET EDİLECEK YERLER

GÜL CAMİSİ

ORHAN KEMAL EVİ

CİBALİ KAPISI

CİBALİ KARAKOLU

HALİÇ SURLARI

AYA NİKOLA RUM ORTODOKS KİLİSESİ

AYAKAPI

SİRKECİ TEKKESİ

DİMİTRİ KANTEMİR KONAĞI

YOAKİMİON KIZ LİSESİ

MOĞOLLARIN MERYEMİ KİLİSESİ

FENER RUM ERKEK LİSESİ

FENER RUM ORTODOKS PATRİKHANESİ

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ

PANAYİA MUHLİOTİSSA KİLİSESİ

BULGAR KİLİSESİ

VAFTİZCİ YAHYA KİLİSESİ

BALAT SOKAKLARI

ÇANA SİNAGOGU

YANBOL SİNAGOGU

BALAT ÇARŞISI

AHRİDA SİNAGOGU

BALAT HAMAMI

FERRUH KETHÜDA CAMİSİ

BALAT SURP HREŞDAGABET ERMENİ KİLİSESİ

 WhatsApp Destek Hattı
Dikkat! İnternet bağlantınız yok