SARAÇHANE - SÜLEYMANİYE - ZEYREK

250,00

DURUM

Satışta


ÜLKE / ŞEHİR

Türkiye


TARİH

16 Ekim 2022


NOTLAR

  • İstanbul Yürüyüş Turu
  • Saraçhane - Süleymaniye - Zeyrek
  • Günübirlik

Saat 10.00 ‘da Saraçhane'deki buluşma ile gezimiz başlayacaktır.

Gezimiz esnasında ziyaret edilecek noktalar;

Saraçhane başında Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi, Ayios Polieuktos Kilisesi kalıntıları, Valens Su Kemeri, Şehzadebaşı On Sekiz Sekbanlar Haziresi, Burmalı Mescit, Şehzade Camisi ve Şehzade Mehmed Türbesi, Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Direklerarası, Acemoğlu Hamamı, Kalenderhane Camisi (Kriotissa Manastırı) Süleymaniye Külliyesi (cami, Kanuni ve Hürrem türbeleri, medreseler...), Şeyh Vefa Camisi, Vefa Kilise Camisi (Ayios Theodoros Kilisesi), Vefa Bozacısı (bozalar vefalı şirketten), Zeyrek Kilise Camisi (Pantokrator Manastırı), Zeyrek'in eski sokakları...

Programdaki bazı yapılar dışardan görülecektir.TUR PROGRAMI

  Tur programını indirmek için tıklayınız  

DAHİL OLANLAR

Deniz Yalav rehberlik hizmeti ve söyleşiler

Programda belirtilmiş olan tüm girişler
 
Vefa Bozacısı’nda boza ikramı
 
Kişiye özel kulaklık hizmeti
 
Kişiye özel hijyen kiti

 HARİÇ OLANLAR

Öğle yemeği

Kişisel harcamalar
 
Gezi harici ulaşımlar


ZİYARET EDİLECEK YERLER

AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA KÜLLİYESİ

AYİOS POLİEUKTOS KİLİSESİ KALINTILARI

VALENS SU KEMERİ

ŞEHZADEBAŞI ON SEKİZ SEKBANLAR HAZİRESİ

BURMALI MESCİT, ŞEHZADE CAMİSİ

DAMAT İBRAHİM PAŞA KÜLLİYESİ

DİREKLERARASI

ACEMOĞLU HAMAMI

KALENDERHANE CAMİSİ (KRİOTİSSA MANASTIRI)        

SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ (CAMİ, KANUNİ VE HÜRREM TÜRBELERİ, MEDRESELER...)

ŞEYH VEFA CAMİSİ

VEFA KİLİSE CAMİSİ (AYİOS THEODOROS KİLİSESİ)

VEFA BOZACISI  

ZEYREK KİLİSE CAMİSİ (PANTOKRATOR MANASTIRI)

 WhatsApp Destek Hattı
Dikkat! İnternet bağlantınız yok